Workshops


หากจะกล่าวถึงงานออกแบบลวดลายผ้าแล้วนั้น มีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่การออกแบบลายผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ ผ้าพิมพ์ หรืองานสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น วอลล์เปเปอร์ ลวดลายบนภาชนะ ล้วนมีหลักการทำงานในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการต่อลายในทิศทางต่างๆ ลวดลายจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อการทำงานขั้นตอนต่อไปที่ต่อเนื่องและผู้ผลิตสามรถผลิตได้จริง (เช่น โรงพิมพ์) และด้วยการพัฒนาด้าน Innovation ในระบบอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเครื่องจักรและเทคนิคมากมายมาส่งเสริมธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและตอบสนองความต้องการของนักออกแบบและพัฒนาที่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อป้อนสู่ตลาดแฟชั่น หรือ ของตกแต่งบ้านอยู่ตลอดเวลา แบรนด์ JANFIVE STUDIO คือแบรนด์หนึ่งที่สร้างสรรค์ลวดลายพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2015 โดยการใช้สีน้ำมีเอกลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกที่พริ้วไหว ลักษณะการวางลายที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในแต่ละลาย แต่ละ Collection โดยใช้เทคนิค Digital Print มาตลอด
โดยตั้งแต่ต้นปี 2018 เป็นต้นมา Janfive Studio ได้จัดกิจกรรม Workshop มาอย่างต่อเนื่องในชื่อกิจกรรมว่า Watercolor Repeat Design : Master ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งพื้นฐานศิลปะ สิ่งทอ การวาดรูป การต่อลายผ้า การออกแบบด้วย Computer Graphic รวมไปจนถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ในแบบต่างๆ โดยในเดือน พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป Janfive ได้แยกกิจกรรมส่วนนี้ออกมาจากแบรนด์เป็น JANFIVE WORKSHOP ที่จะมีหลักสูตรการออกแบบลวดลายผ้าถึง 3 หลักสูตร มีเนื้อหาที่กระชับ และนำส่วนที่เป็นหัวใจของการออกแบบมาถ่ายทอดในคลาส โดยมีหลักสูตรดัง
 1. Watercolor & Tile Workshop
 2. Watercolor & Floral Workshop
 3. Graphic & Repeat Design Workshop
รายละเอียดและความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง 3 หลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ตัวเองสนใจได้ตามสะดวก ทาง JANFIVE WORKSHOP ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ด้วยเห็นความสำคัญว่ามีนักเรียนที่มีความสนใจแตกต่างกัน จึงตัดสินใจแบ่งเป็นหลักสูตรย่อยๆ ทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งนี้ทาง JANFIVE WORKSHOP ขอแนะนำให้นักเรียนศึกษาครบทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี Worksheet ให้ทุกโปรแกรม การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ที่อยากให้นักเรียนศึกษาและทดลองด้วยตนเอง การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับใครหลายคน แต่ถ้าไม่กล้าลงมือทำ ก็จะได้แต่ คำนึงโหยหาในสิ่งที่ตัวเองปราถนา การออกแบบหรืออะไรก็ตาม สำคัญที่การหมั่นฝึกฝน และต้องเป็นการฝึกฝนที่ถูกวิธี เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะเป็น
การฝึกฝนที่ย่ำอยู่กับที่

      

กติกาและระเบียบการรับสมัคร
 1. Watercolor & Tile Workshop 1,900 บาท
 2. Watercolor & Floral Workshop 1,900 บาท
 3. Graphic & Repeat Design Workshop 2,100 บาท จากตารางการจัดกิจกรรมด้านบน นักรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
 4. เฉพาะนักเรียนที่ลง 3 หลักสูตร จะได้ออกแบบผ้าพันคอของตนเอง 1 ผืน ขนาด 90x90 cm. พิมพ์ชื่อของตนเอง ผ้า Silk Satin โดยใช้ลวดลายที่วาดไว้ในคลาสที่ 1 -2 และการบ้านที่ได้รับมอบหมายรวมถึงกระเป๋าจาก JANFIVE WORKSHOP จำนวน 1 ใบ
 5. ลงครบ 3 หลักสูตร ทาง JANFIVE WORKSHOP ขอเชิญมาร่วมดื่มชา ทานของว่าง และวาดภาพประกอบร่วมกันใน Cafe ไม่มีค่าใช้จ่าย (ทั้งกรุงเทพ และ เชียงใหม่ รอยืนยันสถานที่)
 6. สำหรับคลาส 1 - 2 ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ยื่นลงทะเบียน
 7. สำหรับนักเรียนที่ลงทั้ง 3 หลักสูตร (รวม 5,900 บาท) จะได้รับส่วนลด 500 บาท สามารถแบ่งชำระได้ 2 ส่วน โดยส่วนแรก ชำระในวันที่ยื่นลงทะเบียน ส่วนที่ 2 ชำระ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 8. หากออกแบบผ้าพันคอไม่สำเร็จ ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าของแบรนด์ได้
 9. เอกสารที่ส่งให้ทาง Email และ Worksheet ไม่สามารถเผยแพร่ในที่อื่นได้
 10. ราคาข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมเท่านั้น