Custom silk satin scarves


ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ  Silk Satin ลวดลายออกแบบด้วยเอกลักษณ์การวาดลายต้นฉบับด้วยสีน้ำของ Janfive Studio แล้วพิมพ์ลงบนผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์ Digital Prinintg มีพร้อมให้ออเดอร์แล้วมากกว่า 30 ลาย สามารถพิมพ์ชื่อลงบนผืนผ้าได้
Get your custom square scarf by Janfive Studio and choose among 30 designs.