NOVEMBER WORKSHOP


NOVEMBER WORKSHOP by JANFIVE STUDIO
Janfive Studio Workshop

 

หากจะกล่าวถึงงานออกแบบลวดลายผ้าแล้วนั้น มีด้วยกันหลากหลายวิธี แต่การออกแบบลายผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าทอ ผ้าพิมพ์ หรืองานสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น วอลล์เปเปอร์ ลวดลายบนภาชนะ ล้วนมีหลักการทำงานในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการต่อลายในทิศทางต่างๆ ลวดลายจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อการทำงานขั้นตอนต่อไปที่ต่อเนื่องและผู้ผลิตสามรถผลิตได้จริง (เช่น โรงพิมพ์) และด้วยการพัฒนาด้าน Innovation ในระบบอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเครื่องจักรและเทคนิคมากมายมาส่งเสริมธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและตอบสนองความต้องการของนักออกแบบและพัฒนาที่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อป้อนสู่ตลาดแฟชั่น หรือ ของตกแต่งบ้านอยู่ตลอดเวลา แบรนด์ JANFIVE STUDIO คือแบรนด์หนึ่งที่สร้างสรรค์ลวดลายพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2015 โดยการใช้สีน้ำมีเอกลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกที่พริ้วไหว ลักษณะการวางลายที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันในแต่ละลาย แต่ละ Collection โดยใช้เทคนิค Digital Print มาตลอด

โดยตั้งแต่ต้นปี 2018 เป็นต้นมา Janfive Studio ได้จัดกิจกรรม Workshop มาอย่างต่อเนื่องในชื่อกิจกรรมว่า Watercolor Repeat Design : Master ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งพื้นฐานศิลปะ สิ่งทอ การวาดรูป การต่อลายผ้า การออกแบบด้วย Computer Graphic รวมไปจนถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ในแบบต่างๆ โดยในเดือน พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป Janfive ได้แยกกิจกรรมส่วนนี้ออกมาจากแบรนด์เป็น JANFIVE WORKSHOP ที่จะมีหลักสูตรการออกแบบลวดลายผ้าถึง 3 หลักสูตร มีเนื้อหาที่กระชับ และนำส่วนที่เป็นหัวใจของการออกแบบมาถ่ายทอดในคลาส โดยมีหลักสูตรดัง

 

 1. Watercolor & Tile Workshop
 2. Watercolor & Floral Workshop
 3. Graphic & Repeat Design Workshop

 

รายละเอียดและความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ทั้ง 3 หลักสูตร นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ตัวเองสนใจได้ตามสะดวก ทาง JANFIVE WORKSHOP ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ด้วยเห็นความสำคัญว่ามีนักเรียนที่มีความสนใจแตกต่างกัน จึงตัดสินใจแบ่งเป็นหลักสูตรย่อยๆ ทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งนี้ทาง JANFIVE WORKSHOP ขอแนะนำให้นักเรียนศึกษาครบทั้ง 3 หลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี Worksheet ให้ทุกโปรแกรม การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ที่อยากให้นักเรียนศึกษาและทดลองด้วยตนเอง การเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสำหรับใครหลายคน แต่ถ้าไม่กล้าลงมือทำ ก็จะได้แต่ คำนึงโหยหาในสิ่งที่ตัวเองปราถนา การออกแบบหรืออะไรก็ตาม สำคัญที่การหมั่นฝึกฝน และต้องเป็นการฝึกฝนที่ถูกวิธี เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะเป็น

 

การฝึกฝนที่ย่ำอยู่กับที่

กติกาและระเบียบการรับสมัคร

 

 1. Watercolor & Tile Workshop 1,900 บาท
 2. Watercolor & Floral Workshop 1,900 บาท
 3. Graphic & Repeat Design Workshop 2,100 บาท
  จากตารางการจัดกิจกรรมด้านบน นักรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
 4. เฉพาะนักเรียนที่ลง 3 หลักสูตร จะได้ออกแบบผ้าพันคอของตนเอง 1 ผืน ขนาด 90x90 cm. พิมพ์ชื่อของตนเอง ผ้า Silk Satin โดยใช้ลวดลายที่วาดไว้ในคลาสที่ 1 -2 และการบ้านที่ได้รับมอบหมายรวมถึงกระเป๋าจาก JANFIVE WORKSHOP จำนวน 1 ใบ
 5. ลงครบ 3 หลักสูตร ทาง JANFIVE WORKSHOP ขอเชิญมาร่วมดื่มชา ทานของว่าง และวาดภาพประกอบร่วมกันใน Cafe ไม่มีค่าใช้จ่าย (ทั้งกรุงเทพ และ เชียงใหม่ รอยืนยันสถานที่)
 6. สำหรับคลาส 1 - 2 ชำระเงินเต็มจำนวนในวันที่ยื่นลงทะเบียน
 7. สำหรับนักเรียนที่ลงทั้ง 3 หลักสูตร (รวม 5,900 บาท) จะได้รับส่วนลด 500 บาท สามารถแบ่งชำระได้ 2 ส่วน โดยส่วนแรก ชำระในวันที่ยื่นลงทะเบียน ส่วนที่ 2 ชำระ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 8. หากออกแบบผ้าพันคอไม่สำเร็จ ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าของแบรนด์ได้
 9. เอกสารที่ส่งให้ทาง Email และ Worksheet ไม่สามารถเผยแพร่ในที่อื่นได้
 10. ราคาข้างต้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมเท่านั้น

 1. Watercolor & Tile Workshop

Janfive Studio Workshop Watercolor Tile

 

รายละเอียด: เรียนรู้การใช้สีน้ำ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การออกแบบลวดลายกระเบื้อง การต่อลวดลายในทิศทางต่างๆ ลักษณะของกระเบื้องในแบบต่างๆ นักเรียนจะได้ออกแบบและวาดลายด้วยตัวเองภายใต้ Concept: Tile Design และฝึกฝนการต่อลวดลายในลักษณะ Mirroring & Repeat ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบลวดลาย โดยนักเรียนจะได้วาดทั้งหมด 3 รูป (สำหรับนักเรียนที่ลงหลักสูตร Graphic & Repeat Design ร่วมด้วย จะได้นำลวดลายที่วาดในคลาสนี้ไปออกแบบเป็นผ้าพันคอของตนเอง)

อุปกรณ์: ใช้อุปกรณ์ของทาง JANFIVE WORKSHOP นักเรียนไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มา

เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่: กรุงเทพ: TCDC Commons W-District

สถานที่: เชียงใหม่: Ordinary Selected shop

ราคา: 1,900 บาท/1 ท่าน

 

 1. Watercolor & Floral Workshop

Janfive Studio Workshop Watercolor Floraal

 

รายละเอียด: เรียนรู้การใช้สีน้ำ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การออกแบบลวดลายดอกไม้ในแบบต่างๆ การศึกษาและหาสไตล์ที่ตัวเองชอบ การต่อลวดลายในทิศทางต่างๆ ลักษณะทิศทางและการนำไปใช้งานของลาย Florals นักเรียนจะได้ออกแบบและวาดลายด้วยตัวเอง และฝึกฝนการต่อลายในลักษณะ Random & Repeat ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบลวดลาย โดยนักเรียนจะได้วาดทั้งหมด 3-5 รูป (สำหรับนักเรียนที่ลงหลักสูตร Graphic & Repeat Design ร่วมด้วย จะได้นำลวดลายที่วาดในคลาสนี้ไปออกแบบเป็นผ้าพันคอของตนเอง)

อุปกรณ์: ใช้อุปกรณ์ของทาง JANFIVE WORKSHOP นักเรียนไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มา

เวลา: 13.00 – 17.00 น.

สถานที่: กรุงเทพ: TCDC Commons W-District

สถานที่: เชียงใหม่: Ordinary Selected shop

ราคา: 1,900 บาท/1 ท่าน

 

 1. Graphic & Repeat Design Workshop

Janfive Studio Workshop Graphic & Repeat Design

 

รายละเอียด: การใช้เครื่องมือ Photoshop & illustration โดยทาง JANFIVE WORKSHOP จะส่งเอกสารสำหรับผู้เริ่มต้น ได้ฝึกฝนก่อนเข้าเรียน การเตรียมไฟล์ ตั้งค่าไฟล์ เทคโนโลยีการพิมพ์ การสั่งงานการพิมพ์ กระบวนการสำคัญในการผลิต การประบุกต์ลวดลายที่ออกแบบมาเป็นลายผ้าที่พร้อมพิมพ์ ความรู้เรื่องผ้า 

อุปกรณ์: นักเรียนจะต้องเตรียม Computer ที่มี Photoshop & illustration

เวลา: 13.00 – 17.00 น.

สถานที่: กรุงเทพ: TCDC Commons W-District

สถานที่: เชียงใหม่: Ordinary Selected shop

ราคา: 2,100 บาท/1 ท่าน

 

สำรองที่นั่งได้ที่ Line @janfive (@) หรือ Facebook JANFIVE STUDIO

โดยแจ้งความประสงค์ที่จะลงเรียนในหลักสูตรนั้นๆ

Email: fuanglada@janfivestudio.com